Kriteria k zápisu

Vážení rodiče,

zápis dětí do Mateřské školy Velký Ořechov proběhne dne 2. května  2017 od 8 do 15,30 hodin, kdy bude rodičům dítěte předána evidovaná přihláška do MŠ.

Kompletně vyplněné a lékařsky potvrzené přihlášky budou přijímány zpět do 9. května 2017 během provozní doby MŠ. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději dne 2. června  2017 na webu MŠ a na nástěnce ve vstupní hale.  Vzhledem k poklesu porodnosti v obcích obvodu předpokládáme přijetí všech zájemců.

Zapsány mohou být děti, které do 31. 9. 2017 dovrší věku dvou let a starší, v případě přijetí je však možný nástup dítěte nejdříve v den dovršení 2. roku věku.

Upozorňujeme rodiče, že pokud bude během zápisu naplněna kapacita mateřské školy, nebude možno zapsat a přijmout dítě později, tj. v průběhu školního roku.

Dítě musí být očkováno dle zákona a rodiče tuto skutečnost prokáží očkovacím průkazem. Zákonný zástupce doloží trvalé bydliště občanským průkazem.

Děti v posledním roce před nástupem do ZŠ jsou v souladu se zákonem přijímány automaticky. 

 

Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy - ke stažení v .pdf

Omlouvání dětí

nemoc

Vážení rodiče,

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte volejte do 7:15 hodin.

Mobil: 739 88 70 73
Pevná linka: 577 99 60 81

Více informací

Pro rodiče

 

Od 17. ledna nefunguje pevná linka do MŠ, čísla telefonů do tříd obdržela každá rodina na informačním letáčku, případně jsou k dispozici na třídních nástěnkách.

 

Jídelníček

obed

Ve školní jídelně při MŠ se můžou stravovat i mimoškolní strávníci.Objednání obědu je nutné jeden den dopředu.

Školní jídelna také nabízí roznášku po Velkém Ořechově


Aktuální jidelníček

Kontakty

MŠ Velký  Ořechov

Velký Ořechov 27, 763 07

email: msorechov@msorechov.cz

Telefon: 577 99 60 81

Mobil: 739 88 70 73

pro hovory v pracovní dny od 6.15 do 16.00 hodin,
pro SMS – kdykoli

Šk. jídelna: 733 470 578

Mapa

Podrobné informace