Informace k zavádění zabezpečení vstupu do MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že mateřská škola a její zřizovatel Obec Velký Ořechov jsou odpovědni za bezpečí dětí, bylo rozhodnuto o způsobu zabezpečení vstupu na základě metodického doporučení MŠMT ČR a to způsobem elektronického zabezpečení obou vstupů do MŠ. Rodiče jsou povinni toto rozhodnutí strpět, protože zajištění bezpečí dětí je v tomto případě nadřazeno jejich případnému nesouhlasu.

Plánujeme plné spuštění systému přibližně od druhé poloviny měsíce února.

Jelikož systém funguje na základě biometrických údajů oprávněných osob, tj. těch, kteří jsou pověřeni doprovodem dětí, což jsou především rodiče dětí, případně další osoby, které rodiče uvedli ve formuláři na začátku školního roku.

Jde o otisk prstu, který těmto osobám umožní vstup do zabezpečené MŠ v uvedených časech:

Ráno 6, 10 – 8,45 hodin, oběd 11.15 – 12,45, odpoledne 14,00 – 16,00 hodin.

Mimo tyto časy lze použít videotelefon pro příslušnou třídu, zde Vám paní učitelky po ověření kamerou a rozhovorem umožní vzdálené odemknutí.

V každém případě při vstupu vždy dbejte, aby s spolu s Vámi nevstupovala do dveří Vám neznámá cizí osoba.

Protože je nutno zavést oprávněné osoby do systému – tj. naskenovat a uložit otisk prstu oprávněné osoby a taky krátké zacvičení, bude třeba Vaší spolupráce.

V první fázi půjde o uložení otisků těch , kteří dítě vodí pravidelně, poté v případě zajmu může být  uložen  otisk i těm, kteří vodí dítě příležitostně, to není nutné, protože mohou použít videotelefon. Ředitelka školy, případně pověřená pí. učitelka bude tyto úkony provádět v níže určených dnech, počítejte s cca 10 minutami na naskenování otisku a vysvětlení fungování celého systému.

Časy pro skenování:

Úterý 6. února:  6,15- 8,45   11,30 – 12,30  14, 00 – 16, 00

Čtvrtek 8. února: 6,15 – 7,00 11,30 – 12,30  14,00 – 16,00

Pátek 9. února:  6, 15 – 7, 00  11,30 – 12, 30  14, 00 – 16, 00

Pondělí 12. února:   7, 00 – 8,45     14, 00 – 16, 00

Úterý 13. února: 7, 00 – 8, 45    11, 30 – 12, 30  14, 00 – 16,00

Pokud z různých důvodů nemůžete v těchto termínech, lze se individuálně dohodnout s pí. ředitelkou na jiném, oběma stranám vyhovujícím čase.

V případě, že se stane, že Váš otisk systém nepřijme např. u těžce pracujících, lze vydat na zálohu alternativní čip pro vstup do budovy. Za používání, ale i případné zneužití čipu nese jeho majitel plnou zodpovědnost. Při ztátě čipu je nutno tuto skutečnost NEPRODLENĚ hlásit školce, aby mohl být ihned zablokován a nedošlo k jeho zneužití cizí osobou. Čip  NESMÍ být zapůjčován osobám, které nejsou osobami pověřenými, tj. nejsou uvedeni na formuláři, podepsaném rodiči.

Garantujeme, že Váš otisk nemůže být zneužit, jelikož se jedná o tzv. heš, tedy je zašifrován. Neměli jste problém svěřit nám Vaše dítě, proto se nemusíte obávat ani o tento Váš biometrický údaj. Ihned po ukončení docházky Vašeho dítěte do MŠ bude smazán.

Vážení rodiče, protože v budově je velký pohyb osob, máme za to, že jsme našli pokud možno optimální systém zabezpečení tříd a Vašich dětí v nich.

Bez Vašeho pochopení nelze zcela zamezit nečekaným a nežádoucím událostem. Jde opravdu pouze o zdraví a bezpečnost dětí.

Těším se na spolupráci a případné dotazy ráda zodpovím.

                                                  Mgr. Alena Maňásková, ředitelka školy

Omlouvání dětí

nemoc

Vážení rodiče,

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte volejte do 7:15 hodin.

Mobil: 739 88 70 73 - třída Berušky a Broučci
Mobil: 605 195 946 – třída Včelek

Více informací

Pro rodiče

 

V pátek 1. června oslavíme Den dětí s klaunem z Balónkova, nafoukneme skákací hrad a připravíme i nějaké překvapení.

 

 Po ukončení zápisu nám ve školce zbývá volné místo. Rodiče se mohou informovat osobně, telefonicky nebo e-mailem. Rádi vše odpovíme.

 

 

Jídelníček

obed

Ve školní jídelně při MŠ se můžou stravovat i mimoškolní strávníci.Objednání obědu je nutné jeden den dopředu.

Školní jídelna také nabízí roznášku po Velkém Ořechově


Aktuální jidelníček

Kontakty

MŠ Velký  Ořechov

Velký Ořechov 27, 763 07

emai: msorechov@msorechov.czmsmoms rechov@msorechov.c

Mobil: 739 88 70 73 pro I. třídu , 605195 946 pro III. třídu

pro hovory v pracovní dny od 6.15 do 16.00 hodin,
pro SMS – kdykoli

Šk. jídelna: 733 470 578

Mapa

Podrobné informace