I. třída

Uspořádání dne v MŠ

I. třída

7,00 - 9:30 - Ranní hry podle volby a zájmu dítěte, snídaně, hygiena, individuální práce s dětmi, zaměstnání dětí (frontální či skupinové řízené učitelkou), ranní cvičení, hygiena, ovocná přesnídávka

9:30 - 11:30 - Pobyt venku

11:30 - 12:30 - Příprava na oběd, oběd, čištění zubů, otužování, hygiena, příprava na odpočinek, čtení před spaním, poslech pohádky,

12:30 - 13:30 - Odpočinek

13:30 - 14:00- Hygiena, tv - chvilka, svačina

14:00 - 15:15- Hry a zájmové činnosti, individuální práce s dětmi - sudý týden v pondělí provoz do 16, 00 hodin. Do 7 hodin ráno a od 15,15 hodin odpoledne jsou děti ve II. třídě, která má delší provoz.

II. třída

provoz 6,15 - 16,00/ sudý týden v pondělí  týden do 15,15 hodin . Rozvrh dne je jinak totožný s I. třídou.

III. třída 

 

provoz 6,15 - 15,30 hodin s výjimkou úterý, kdy končí provoz v 15,15 hodin a děti jsou odvedeny do II. třídy, která má delší provoz.

Příchod dětí je ráno do 7,30 hodin, kdy začíná povinná doba předškolního vzdělávání. 

Ranní blok   6,15 - 9,30 hodin / hry, individuální, skupinové a frontální činnosti, ranní cvičení, přesnídávka

zpravidla 9,30 - 11,30 ovocná přesnídávka, pobyt  venku

11,30 - 12,30 příprava na oběd, oběd, hygiena. 

12,30 - 13,30 čtení před spaním, poslech pohádek, hudby

13,30 - 15,30 svačina, hry, činnosti dle volby, individuální činnosti ve třídě, případně na zahradě.

Omlouvání dětí

nemoc

Vážení rodiče,

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte volejte do 7:15 hodin.

Mobil: 739 88 70 73 - třída Berušky a Broučci
Mobil: 605 195 946 – třída Včelek

Více informací

Pro rodiče

 

 

Ve čtvrtek  30. května dopoledne oslavíme Den dětí se Zašmodrchanými pohádkami a zmrzlinou od firmy Adriagold. Snad se nám podaří ty pohádky rozšmodrchat...

V úterý 4. června se budou třídy fotografovat.

Jídelníček

obed

Ve školní jídelně při MŠ se můžou stravovat i mimoškolní strávníci.Objednání obědu je nutné jeden den dopředu.

Školní jídelna také nabízí roznášku po Velkém Ořechově


Aktuální jidelníček

Kontakty

@mmsorechov@msorechov.cz

Mobil: 739 887 073 pro I. a II. třídu , 605 195 946 pro III. třídu, ředitelka 728 365 022 - neslouží k omlouvání dětí!

pro hovory v pracovní dny od 6.15 do 16.00 hodin,
pro SMS – kdykoli

Šk. jídelna: 733 470 578

Mapa

Podrobné informace