Informace k zavádění zabezpečení vstupu do MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že mateřská škola a její zřizovatel Obec Velký Ořechov jsou odpovědni za bezpečí dětí, bylo rozhodnuto o způsobu zabezpečení vstupu na základě metodického doporučení MŠMT ČR a to způsobem elektronického zabezpečení obou vstupů do MŠ. Rodiče jsou povinni toto rozhodnutí strpět, protože zajištění bezpečí dětí je v tomto případě nadřazeno jejich případnému nesouhlasu.

Plánujeme plné spuštění systému přibližně od druhé poloviny měsíce února.

Jelikož systém funguje na základě biometrických údajů oprávněných osob, tj. těch, kteří jsou pověřeni doprovodem dětí, což jsou především rodiče dětí, případně další osoby, které rodiče uvedli ve formuláři na začátku školního roku.

Jde o otisk prstu, který těmto osobám umožní vstup do zabezpečené MŠ v uvedených časech:

Ráno 6, 00 – 8,45 hodin, oběd 11.15 – 12,45, odpoledne 14,00 – 17,00 hodin.

Mimo tyto časy lze použít videotelefon pro příslušnou třídu, zde Vám paní učitelky po ověření kamerou a rozhovorem umožní vzdálené odemknutí.

V každém případě při vstupu vždy dbejte, aby s spolu s Vámi nevstupovala do dveří Vám neznámá cizí osoba.

Protože je nutno zavést oprávněné osoby do systému – tj. naskenovat a uložit otisk prstu oprávněné osoby a taky krátké zacvičení, bude třeba Vaší spolupráce.

V první fázi půjde o uložení otisků těch , kteří dítě vodí pravidelně, poté v případě zajmu může být  uložen  otisk i těm, kteří vodí dítě příležitostně, to není nutné, protože mohou použít videotelefon. Ředitelka školy, případně pověřená pí. učitelka bude tyto úkony provádět v níže určených dnech, počítejte s cca 10 minutami na naskenování otisku a vysvětlení fungování celého systému.

 

Pokud z různých důvodů nemůžete v těchto termínech, lze se individuálně dohodnout s pí. ředitelkou na jiném, oběma stranám vyhovujícím čase.

V případě, že se stane, že Váš otisk systém nepřijme např. u těžce pracujících, lze vydat na zálohu alternativní čip pro vstup do budovy. Za používání, ale i případné zneužití čipu nese jeho majitel plnou zodpovědnost. Při ztátě čipu je nutno tuto skutečnost NEPRODLENĚ hlásit školce, aby mohl být ihned zablokován a nedošlo k jeho zneužití cizí osobou. Čip  NESMÍ být zapůjčován osobám, které nejsou osobami pověřenými, tj. nejsou uvedeni na formuláři, podepsaném rodiči.

Garantujeme, že Váš otisk nemůže být zneužit, jelikož se jedná o tzv. heš, tedy je zašifrován. Neměli jste problém svěřit nám Vaše dítě, proto se nemusíte obávat ani o tento Váš biometrický údaj. Ihned po ukončení docházky Vašeho dítěte do MŠ bude smazán.

Vážení rodiče, protože v budově je velký pohyb osob, máme za to, že jsme našli pokud možno optimální systém zabezpečení tříd a Vašich dětí v nich.

Bez Vašeho pochopení nelze zcela zamezit nečekaným a nežádoucím událostem. Jde opravdu pouze o zdraví a bezpečnost dětí.

Těším se na spolupráci a případné dotazy ráda zodpovím.

                                                  Mgr. Alena Maňásková, ředitelka školy

Omlouvání dětí

nemoc

Vážení rodiče,

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte volejte do 7:30 hodin.

Mobil: 739 88 70 73 - třída Berušky a Broučci
Mobil: 605 195 946 – třída Včelek

Více informací

Pro rodiče

V pátek 11. října od 8 hodin proběhne nezávazné  portrétové fotografování dětí, součástí jsou i fotky s vánoční tématikou.

 Čarování s přírodninami se koná v úterý 22. 10. od 15 do 17 hodin v jednotlivých třídách. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás.

 

Od září 2019 dochází k významné změně v systému objednávání stravy a plateb za stravné a školné. Vaše dítě je tímto systémem automaticky přihlášeno k odběru jídla, v případě, že ve školce nebude, musíte dítě nejpozději do 7,30 hodin odhlásit prostřednictvím webu www. strava.cz a přístupových údajů. které obdržíte u třídních učitelek s podrobným manuálem používání. Tento systém Vám umožní kontrolu nad stravným, můžete si nechat zasílat informace na e-mail.

Platba za stravné a školné bude probíhat prostřednictvím příkazu k úhradě na účet školy 288982938/0300 a to nejpozději do 15. dne v měsíci s doporučeným dnem úhrady 10. den v měsíci. k zadání příkazu k úhradě obdržíte od třídních učitelek variabilní symbol, školné je stanoveno na 600,- Kč a částka za stravné bude záviset na počtu odebraných jídel. Školné se platí na aktuální měsíc, stravné zpětně za předešlý měsíc. Výši částky k úhradě obdržíte vždy počátkem měsíce ve třídě svého dítěte.

Jídelníček

obed

Ve školní jídelně při MŠ se můžou stravovat i mimoškolní strávníci.Objednání obědu je nutné jeden den dopředu.

Školní jídelna také nabízí roznášku po Velkém Ořechově


Aktuální jidelníček

Kontakty

@mmsorechov@msorechov.cz

Mobil: 739 887 073 pro I. a II. třídu , 605 195 946 pro III. třídu, ředitelka 728 365 022 - neslouží k omlouvání dětí!

pro hovory v pracovní dny od 6.15 do 17.00 hodin,
pro SMS – kdykoli

Šk. jídelna: 733 470 578

Mapa

Podrobné informace