Provozní řád jídelny

Školní jídelna při MŠ

Vnitřní řád školní jídelny :

1. Prodej stravenek : pro žáky ZŠ, pracovníky ZŠ a MŠ a ostatní strávníky je poslední týden v měsíci a první týden v novém měsíci.

V případě nemoci lze stravenky koupit i mimo tento termín.

Zakoupené stravenky si podepište.

Stravenky se razí den dopředu.

Na základě oražené a odevzdané objednávky jsou připraveny obědy a oraženou poukázku odevzdá strávník při odběru oběda.

Ráno do 7.30 hodin si mohou výjimečně orazit stravenku žáci či dospělí, kteří nebyli předchozí den přítomni ve škole.

Na čistou stravenku nelze oběd vydat.

Po dobu vyučování mají žáci a zaměstnanci škol nárok na jeden oběd denně za zvýhodněnou cenu. Obědy za plnou cenu je možno odebírat v jakémkoli množství.

Je zakázáno odnášet z jídelny jídlo kromě obědů za plnou cenu, podléhající režimu určenému pro mimoškolní strávníky.

V případě onemocnění žáka lze první den nemoci předem objednaný oběd vydat do jídlonosiče./ Pro zaměstnance toto neplatí/.

V MŠ uhradí rodiče stravné do 15. dne v následujícím měsíci, stravné se platí zpětně podle počtu přítomných dnů.

2. Výdej stravy : MŠ

Přesnídávka v MŠ : od 7 do 8.15 hodin

Ovocná přesnídávka : 9.30 hodin

Oběd : 11.30 MŠ ve vlastní kuchyňce

Odpolední svačina : 14.15 hodin

Pití k dispozici průběžně celý den.

ZŠ a mimoškolní strávníci

Výdej obědů 11.00 - 11.25 mimoškolní strávníci do jídlonosičů

11.30 - 11.50 školní družina po dobu vyučování

11.50 - 12.10 cizí strávníci v jídelně

12.15 - 13.15 žáci a pracovníci ZŠ

V jídelně je od 11.00 - do 13.30 hodin k dispozici nápoj .

Provozní řád vychází z vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. o školním stravování a je platný od 8. 3. 2005 do odvolání.

vedoucí ŠJ : Ondrašíková Jaroslava

ředitelka MŠ : Mgr. Maňásková Alena

tel. : 577996381

tel. : 577996081

Omlouvání dětí

nemoc

Vážení rodiče,

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte volejte do 7:15 hodin.

Mobil: 739 88 70 73 - třída Berušky a Broučci
Mobil: 605 195 946 – třída Včelek

Více informací

Pro rodiče

 

 

Prázdninový provoz v jedné třídě začíná v pondělí 19. srpna od 6 do 16 hodin.

Jídelníček

obed

Ve školní jídelně při MŠ se můžou stravovat i mimoškolní strávníci.Objednání obědu je nutné jeden den dopředu.

Školní jídelna také nabízí roznášku po Velkém Ořechově


Aktuální jidelníček

Kontakty

@mmsorechov@msorechov.cz

Mobil: 739 887 073 pro I. a II. třídu , 605 195 946 pro III. třídu, ředitelka 728 365 022 - neslouží k omlouvání dětí!

pro hovory v pracovní dny od 6.15 do 16.00 hodin,
pro SMS – kdykoli

Šk. jídelna: 733 470 578

Mapa

Podrobné informace