Kroužky

Aktivity nad rámec školního vzdělávacího programu

Kroužky pro předškoláky :
--------------------------------
Hra na zobcovou flétnu
1- 2 x týdně cca 30 min,/ úterý v poledne /předpokladem je vlastní flétnička,
sešit na písničky.
Vede pí. učitelka Lenka Gregorová

Předškolní angličtina
1 x týdně / pondělí 13 - 14 hod. / - jde o osvojení základů mluvené
formy řeči, reakci na jednoduché anglické fráze, přiměřená slovní
zásoba v tématech : barvy, číslice 1 – 10, hračky, ovoce
a zelenina, rodina, zvířata, počasí, tělo., písničky, říkanky k tématu.
Vede pí. ředitelka Mgr. Alena Maňásková.

Folklorní a taneční kroužek - příprava veřejných vystoupení na akce v  MŠ i okolí, v obci: vítání občánků, besídky pro seniory, farní dny , Zlínský škrpálek  apod. 

Vede pí. ředitelka Maňásková a pí. učitelka Chaloupková

Pro všechny děti :
-----------------------
Od března 2019 začneme 1x týdně jezdit do předplavecké výuky v CPA Delfín Uherský Brod. Jde o 10 lekcí vytváření kladného vztahu dětí k vodě, hry s vodou, prvotní plavecké pohyby atd.
Předpokládaná cena 1200,- Kč za dítě včetně dopravy.
Děti budou potřebovat plavky, velký ručník a dlouhovlasé děti plaveckou čepici.

Omlouvání dětí

nemoc

Vážení rodiče,

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte volejte do 7:15 hodin.

Mobil: 739 88 70 73 - třída Berušky a Broučci
Mobil: 605 195 946 – třída Včelek

Více informací

Pro rodiče

 

 

Besídka pro maminky se koná ve čtvrtek 9. května od 15,15 hodon ve třídě Včelek.

 Výlet do Smaklíkova se koná ve čtvrtek 16. května od 8,30 hodin.

 

Jídelníček

obed

Ve školní jídelně při MŠ se můžou stravovat i mimoškolní strávníci.Objednání obědu je nutné jeden den dopředu.

Školní jídelna také nabízí roznášku po Velkém Ořechově


Aktuální jidelníček

Kontakty

@mmsorechov@msorechov.cz

Mobil: 739 887 073 pro I. a II. třídu , 605 195 946 pro III. třídu, ředitelka 728 365 022 - neslouží k omlouvání dětí!

pro hovory v pracovní dny od 6.15 do 16.00 hodin,
pro SMS – kdykoli

Šk. jídelna: 733 470 578

Mapa

Podrobné informace