Kroužky

Aktivity nad rámec školního vzdělávacího programu

Kroužky pro předškoláky :
--------------------------------
Hra na zobcovou flétnu
1- 2 x týdně cca 30 min,/ čtvrtek v poledne /předpokladem je vlastní flétnička,
sešit na písničky.
Vede pí. učitelka Lenka Gregorová

Předškolní angličtina
1 x týdně / pondělí 13 - 14 hod. / - jde o osvojení základů mluvené
formy řeči, reakci na jednoduché anglické fráze, přiměřená slovní
zásoba v tématech : barvy, číslice 1 – 10, hračky, ovoce
a zelenina, rodina, zvířata, počasí, tělo., písničky, říkanky k tématu.
Vede pí. ředitelka Mgr. Alena Maňásková.

Folklorní a taneční kroužek - příprava veřejných vystoupení na akce v  MŠ i okolí, v obci: vítání občánků, besídky pro seniory, farní dny , Zlínský škrpálek  apod. 

Vede pí. ředitelka Maňásková a pí. učitelka Chaloupková

Pro všechny děti :
-----------------------
Od března 2020 začneme 1x týdně jezdit do předplavecké výuky v CPA Delfín Uherský Brod. Jde o 10 lekcí vytváření kladného vztahu dětí k vodě, hry s vodou, prvotní plavecké pohyby atd.
Předpokládaná cena 1200,- Kč za dítě včetně dopravy. náklady na učitele plavecké školy hradí mateřská škola.
Děti budou potřebovat plavky, velký ručník a dlouhovlasé děti plaveckou čepici.

Omlouvání dětí

nemoc

Vážení rodiče,

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte volejte do 7:30 hodin.

Mobil: 739 88 70 73 - třída Berušky a Broučci
Mobil: 605 195 946 – třída Včelek

Více informací

Pro rodiče

V pátek 11. října od 8 hodin proběhne nezávazné  portrétové fotografování dětí, součástí jsou i fotky s vánoční tématikou.

 Čarování s přírodninami se koná v úterý 22. 10. od 15 do 17 hodin v jednotlivých třídách. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás.

 

Od září 2019 dochází k významné změně v systému objednávání stravy a plateb za stravné a školné. Vaše dítě je tímto systémem automaticky přihlášeno k odběru jídla, v případě, že ve školce nebude, musíte dítě nejpozději do 7,30 hodin odhlásit prostřednictvím webu www. strava.cz a přístupových údajů. které obdržíte u třídních učitelek s podrobným manuálem používání. Tento systém Vám umožní kontrolu nad stravným, můžete si nechat zasílat informace na e-mail.

Platba za stravné a školné bude probíhat prostřednictvím příkazu k úhradě na účet školy 288982938/0300 a to nejpozději do 15. dne v měsíci s doporučeným dnem úhrady 10. den v měsíci. k zadání příkazu k úhradě obdržíte od třídních učitelek variabilní symbol, školné je stanoveno na 600,- Kč a částka za stravné bude záviset na počtu odebraných jídel. Školné se platí na aktuální měsíc, stravné zpětně za předešlý měsíc. Výši částky k úhradě obdržíte vždy počátkem měsíce ve třídě svého dítěte.

Jídelníček

obed

Ve školní jídelně při MŠ se můžou stravovat i mimoškolní strávníci.Objednání obědu je nutné jeden den dopředu.

Školní jídelna také nabízí roznášku po Velkém Ořechově


Aktuální jidelníček

Kontakty

@mmsorechov@msorechov.cz

Mobil: 739 887 073 pro I. a II. třídu , 605 195 946 pro III. třídu, ředitelka 728 365 022 - neslouží k omlouvání dětí!

pro hovory v pracovní dny od 6.15 do 17.00 hodin,
pro SMS – kdykoli

Šk. jídelna: 733 470 578

Mapa

Podrobné informace