Spolupráce s rodiči

Mámo, táto, přidejte se k nám !

Aneb na co se budeme těšit ve školním roce 2014 - 15 .

Září :

 • divadélko ve školce (ředitelka)
 • schůzka s rodiči (seznámení s koncepcí, plány akcí, organizačním řádem a školním řádem), všechny učitelky 13.9.
 • zahájení kurzu hry na flétnu u předškolních dětí dle zájmu, odpovídá Gregorová
 • zahájení kurzu Začínáme s angličtinou - předškoláci, dle zájmu, odpovídá Maňásková

Říjen:

 • pouštění draků společně s I. třídou ZŠ (Chaloupková)
 • podzimní čarování (všechny učitelky)

Listopad:

 • zájezd na představení Soukromé střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně (ředitelka)

Prosinec :

 • Mikulášská nadílka
 • Vystoupení na besídce pro seniory pro obce Velký Ořechov .
 • Vánoční besídka (všechny pracovnice)

Leden :

 • schůzka s rodiči s ukázkou práce s předškoláky (všechny)
 • divadélko v MŠ (ředitelka)
 • vycházka ke krmelci (Chaloupková, Jančaříková)
 • návštěva předškoláků v I. třídě ZŠ (Chaloupková)

Únor :

 • fašankový karneval (všechny učitelky)
 • sáňkování s I. třídou (Chaloupková)
 • zahájení předplavecké výchovy v CPA Delfín Uh. Brod (ředitelka)

Březen:

 • divadélko v MŠ (ŘŠ)
 • festival Zlínský škrpálek (Gregorová, Chaloupková)

Duben:

 • svátek čarodějnic (všechny)

Květen:

 • besídka pro maminky (všechny)

Červen :

 • dětský den Putování za pohádkou (všechny)
 • závodivý den s I. třídou (Chaloupková)
 • výletlodí po řece Moravě(všechny)
 • koncert žáku ZUŠ Morava ve školce
 • rozloučení s předškoláky (všechny)
 • nocování ve školce se stezkou odvahy (všechny)

 

Všechny pedagogické pracovnice jsou rodičům k dispozici k výchovným konzultacím, v průběhu ledna jsou pak plánovány rozhovory s rodiči, jejichž dětem doporučujeme vyšetření školní zralosti. Plán aktivit je předběžný a může být měněn či doplňován. Očekávány jsou návrhy, připomínky a pomoc z řad rodičů.

V případě atraktivní nabídky bude program doplňován o divadélka, koncerty a další zajímavé akce.

Kroužky pro předškoláky:

Hra na zobcovou flétnu – 1- 2 x týdně cca 30 min, předpokladem je vlastní flétnička, sešit na písničky. Vede Lenka Gregorová.

Předškolní angličtina - 1 x týdně 45 minut společně a individuálně v ranních a odpoledních činnostech - jde o osvojení základů mluvené formy řeči, reakci na jednoduché anglické fráze, přiměřená slovní zásoba v tématech : barvy, číslice 1 – 10, hračky, ovoce a zelenina, rodina, zvířata, počasí, tělo, písničky, říkanky k tématu. Vede Alena Maňásková

Pro všechny děti :

Od března 2015 začneme jezdit do předplavecké výuky v CPA Delfín Uherský Brod. Jde o 20 lekcí vytváření kladného vztahu dětí k vodě, hry s vodou, prvotní plavecké pohyby atd. Předpokládaná cena 1200,- Kč za dítě, přesně bude stanovena na základě ceny dopravy. Děti budou potřebovat plavky, velký ručník a dlouhovlasé děti plaveckou čepici.

Omlouvání dětí

nemoc

Vážení rodiče,

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte volejte do 7:30 hodin.

Mobil: 739 88 70 73 - třída Berušky a Broučci
Mobil: 605 195 946 – třída Včelek

Více informací

Pro rodiče

V pátek 11. října od 8 hodin proběhne nezávazné  portrétové fotografování dětí, součástí jsou i fotky s vánoční tématikou.

 Čarování s přírodninami se koná v úterý 22. 10. od 15 do 17 hodin v jednotlivých třídách. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás.

 

Od září 2019 dochází k významné změně v systému objednávání stravy a plateb za stravné a školné. Vaše dítě je tímto systémem automaticky přihlášeno k odběru jídla, v případě, že ve školce nebude, musíte dítě nejpozději do 7,30 hodin odhlásit prostřednictvím webu www. strava.cz a přístupových údajů. které obdržíte u třídních učitelek s podrobným manuálem používání. Tento systém Vám umožní kontrolu nad stravným, můžete si nechat zasílat informace na e-mail.

Platba za stravné a školné bude probíhat prostřednictvím příkazu k úhradě na účet školy 288982938/0300 a to nejpozději do 15. dne v měsíci s doporučeným dnem úhrady 10. den v měsíci. k zadání příkazu k úhradě obdržíte od třídních učitelek variabilní symbol, školné je stanoveno na 600,- Kč a částka za stravné bude záviset na počtu odebraných jídel. Školné se platí na aktuální měsíc, stravné zpětně za předešlý měsíc. Výši částky k úhradě obdržíte vždy počátkem měsíce ve třídě svého dítěte.

Jídelníček

obed

Ve školní jídelně při MŠ se můžou stravovat i mimoškolní strávníci.Objednání obědu je nutné jeden den dopředu.

Školní jídelna také nabízí roznášku po Velkém Ořechově


Aktuální jidelníček

Kontakty

@mmsorechov@msorechov.cz

Mobil: 739 887 073 pro I. a II. třídu , 605 195 946 pro III. třídu, ředitelka 728 365 022 - neslouží k omlouvání dětí!

pro hovory v pracovní dny od 6.15 do 17.00 hodin,
pro SMS – kdykoli

Šk. jídelna: 733 470 578

Mapa

Podrobné informace