Spolupráce s rodiči

Mámo, táto, přidejte se k nám !

Aneb na co se budeme těšit ve školním roce 2014 - 15 .

Září :

 • divadélko ve školce (ředitelka)
 • schůzka s rodiči (seznámení s koncepcí, plány akcí, organizačním řádem a školním řádem), všechny učitelky 13.9.
 • zahájení kurzu hry na flétnu u předškolních dětí dle zájmu, odpovídá Gregorová
 • zahájení kurzu Začínáme s angličtinou - předškoláci, dle zájmu, odpovídá Maňásková

Říjen:

 • pouštění draků společně s I. třídou ZŠ (Chaloupková)
 • podzimní čarování (všechny učitelky)

Listopad:

 • zájezd na představení Soukromé střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně (ředitelka)

Prosinec :

 • Mikulášská nadílka
 • Vystoupení na besídce pro seniory pro obce Velký Ořechov .
 • Vánoční besídka (všechny pracovnice)

Leden :

 • schůzka s rodiči s ukázkou práce s předškoláky (všechny)
 • divadélko v MŠ (ředitelka)
 • vycházka ke krmelci (Chaloupková, Jančaříková)
 • návštěva předškoláků v I. třídě ZŠ (Chaloupková)

Únor :

 • fašankový karneval (všechny učitelky)
 • sáňkování s I. třídou (Chaloupková)
 • zahájení předplavecké výchovy v CPA Delfín Uh. Brod (ředitelka)

Březen:

 • divadélko v MŠ (ŘŠ)
 • festival Zlínský škrpálek (Gregorová, Chaloupková)

Duben:

 • svátek čarodějnic (všechny)

Květen:

 • besídka pro maminky (všechny)

Červen :

 • dětský den Putování za pohádkou (všechny)
 • závodivý den s I. třídou (Chaloupková)
 • výletlodí po řece Moravě(všechny)
 • koncert žáku ZUŠ Morava ve školce
 • rozloučení s předškoláky (všechny)
 • nocování ve školce se stezkou odvahy (všechny)

 

Všechny pedagogické pracovnice jsou rodičům k dispozici k výchovným konzultacím, v průběhu ledna jsou pak plánovány rozhovory s rodiči, jejichž dětem doporučujeme vyšetření školní zralosti. Plán aktivit je předběžný a může být měněn či doplňován. Očekávány jsou návrhy, připomínky a pomoc z řad rodičů.

V případě atraktivní nabídky bude program doplňován o divadélka, koncerty a další zajímavé akce.

Kroužky pro předškoláky:

Hra na zobcovou flétnu – 1- 2 x týdně cca 30 min, předpokladem je vlastní flétnička, sešit na písničky. Vede Lenka Gregorová.

Předškolní angličtina - 1 x týdně 45 minut společně a individuálně v ranních a odpoledních činnostech - jde o osvojení základů mluvené formy řeči, reakci na jednoduché anglické fráze, přiměřená slovní zásoba v tématech : barvy, číslice 1 – 10, hračky, ovoce a zelenina, rodina, zvířata, počasí, tělo, písničky, říkanky k tématu. Vede Alena Maňásková

Pro všechny děti :

Od března 2015 začneme jezdit do předplavecké výuky v CPA Delfín Uherský Brod. Jde o 20 lekcí vytváření kladného vztahu dětí k vodě, hry s vodou, prvotní plavecké pohyby atd. Předpokládaná cena 1200,- Kč za dítě, přesně bude stanovena na základě ceny dopravy. Děti budou potřebovat plavky, velký ručník a dlouhovlasé děti plaveckou čepici.

Omlouvání dětí

nemoc

Vážení rodiče,

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte volejte do 7:15 hodin.

Mobil: 739 88 70 73 - třída Berušky a Broučci
Mobil: 605 195 946 – třída Včelek

Více informací

Pro rodiče

 

 

Besídka pro maminky se koná ve čtvrtek 9. května od 15,15 hodon ve třídě Včelek.

 Výlet do Smaklíkova se koná ve čtvrtek 16. května od 8,30 hodin.

 

Jídelníček

obed

Ve školní jídelně při MŠ se můžou stravovat i mimoškolní strávníci.Objednání obědu je nutné jeden den dopředu.

Školní jídelna také nabízí roznášku po Velkém Ořechově


Aktuální jidelníček

Kontakty

@mmsorechov@msorechov.cz

Mobil: 739 887 073 pro I. a II. třídu , 605 195 946 pro III. třídu, ředitelka 728 365 022 - neslouží k omlouvání dětí!

pro hovory v pracovní dny od 6.15 do 16.00 hodin,
pro SMS – kdykoli

Šk. jídelna: 733 470 578

Mapa

Podrobné informace