• sl1
  • SLIDE-DZNE
  • sl2
  • Čarování s přírodninami 2013
  • Akce s dětmi

    Po celý rok pořádáme pro děti různé akce, hry nebo výlety

 

 Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2016 - 2017

nadace-synot

Rok 2014 - Nadace Synot z Vánočního grantu byl částkou 10000,- Kč podpořen projekt "Kdyby moje nožky nechodily bosky, uměly by tancovat" na pořízení krojových krbců pro taneční kroužek.

Rok 2015 - MŠMT ČR - částkou 40.000,- Kč v rámci výzvy Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 podpořen projekt Podpora logopedické prevence v Mateřské škole Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvkové organizaci.

Dotace MŠMT ČR - částkou 30.000,- Kč v rámci výzvy Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 podpořen projekt Podpora logopedické prevence v Mateřské škole Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvkové organizaci

Speciální grant Nadace Synot 2015 - částkou 15.000,- Kč podpořen nákup čističek vzduchu v rámci prevence respiračních onemocnění dětí.

Naše facebooková stránka s aktualitami a fotkami: www.facebook.com/msorechov

 

Omlouvání dětí

nemoc

Vážení rodiče,

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte volejte do 7:15 hodin.

Mobil: 739 88 70 73
Pevná linka: 577 99 60 81

Více informací

Pro rodiče

Loutkové divadélko s pohádkami O červené Karkulce a O perníkové chaloupce se koná ve školce v pondělí 30. ledna od 8,30 hodin.

 

Vážení rodiče,ve čtvrtek 19. ledna od 15,15 hodinzahájíme třídílný cyklus odborných setkání s rodiči, které budou zaměřeny na problematiku výchovy a vzdělávání v předškolním věku a mají přispět k rozvoji dětské osobnosti tak, aby byl dětem maximálně usnadněn nástup do základní školy v šesti letech.První setkání má název Rozvoj řečových a komunikačních dovedností s důrazem na logopedickou problematiku a přednášet bude PhDr. Mgr.. Petr Kopečný Ph.D, odborný lektor katedry speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně a externí lektor Univerzity Karlovy v Praze. Patří k předním odborníkům v oblasti logopedie u nás.Setkání je určeno pro rodiče dětí všech tříd, protože je to jedinečná příležitost a nebude se v dalších letech opakovat, je plně hrazeno z peněz projektu. Po odborné přednášce bude následovat beseda a je možnost individuálních konzultací a Vašich konkrétních dotazů.Dozvíte se zde o zákonitostech i odchylkách ve správném vývoji řeči od narození do nástupu do školy, o tom, jak podpořit a rozvíjet schopnosti dítěte, o řešení logopedických problémů. Můžete si předem promyslet a připravit dotazy.Pokud budete mít problém se zajištěním hlídání Vašeho dítěte po dobu setkání, bude za tímto účelem v provozu jedna třída / pouze pro zúčastněné rodiče/. Bude pro Vás připraveno malé občerstvení.V následujících měsících připravujeme setkání s dětskou psycholožkou a s učitelkou I. stupně základní školy. Termíny včas upřesníme.

Lyžování na Zlínském svahu ve spolupráci s TJ Sokol Velký Ořechov a podporou obce se uskuteční v pátek 20. 1. 2017 od 19. do 21 hodin a je zdarma pro děti MŠ, ZŠ, jejich rodiny a občany Velkého Ořechova.

 

 

 

Jídelníček

obed

Ve školní jídelně při MŠ se můžou stravovat i mimoškolní strávníci.Objednání obědu je nutné jeden den dopředu.

Školní jídelna také nabízí roznášku po Velkém Ořechově


Aktuální jidelníček

Kontakty

MŠ Velký  Ořechov

Velký Ořechov 27, 763 07

email: msorechov@msorechov.cz

Telefon: 577 99 60 81

Mobil: 739 88 70 73

pro hovory v pracovní dny od 6.15 do 16.00 hodin,
pro SMS – kdykoli

Šk. jídelna: 733 470 578

Mapa

Podrobné informace