Kriteria k zápisu

Vážení rodiče,

zápis dětí do Mateřské školy Velký Ořechov proběhne dne 2. května  2018 od 8 do 15,30 hodin, kdy bude rodičům dítěte předána evidovaná přihláška do MŠ.

Kompletně vyplněné a lékařsky potvrzené přihlášky budou přijímány zpět do 9. května 2018 během provozní doby MŠ. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději dne 1. června  2018 na webu MŠ a na nástěnce ve vstupní hale.  Vzhledem k poklesu porodnosti v obcích obvodu předpokládáme přijetí všech zájemců.

Zapsány mohou být děti, které do 31. 8. 2018 dovrší věku dvou let a starší, v krajním případě do 30.9. 2018 ,v případě přijetí je však možný nástup dítěte nejdříve v den dovršení 2. roku věku. Veškeré podrobnosti jsou detailně uvedeny ve směrnici níže.

Dítě musí být očkováno dle zákona a rodiče tuto skutečnost prokáží očkovacím průkazem. Zákonný zástupce doloží trvalé bydliště občanským průkazem.

 

 

Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy - ke stažení v .pdf

Omlouvání dětí

nemoc

Vážení rodiče,

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte volejte do 7:15 hodin.

Mobil: 739 88 70 73 - třída Berušky a Broučci
Mobil: 605 195 946 – třída Včelek

Více informací

Pro rodiče

 

 

Každé pondělí od 4.března v 7,30 hodin odjíždíme do plavání. Děti se zdravotním omezením budou dopoledne ve třídě Berušek, jedna pí. učitelka s nimi zůstává v MŠ.

 

 

Jídelníček

obed

Ve školní jídelně při MŠ se můžou stravovat i mimoškolní strávníci.Objednání obědu je nutné jeden den dopředu.

Školní jídelna také nabízí roznášku po Velkém Ořechově


Aktuální jidelníček

Kontakty

@mmsorechov@msorechov.cz

Mobil: 739 887 073 pro I. a II. třídu , 605 195 946 pro III. třídu, ředitelka 728 365 022 - neslouží k omlouvání dětí!

pro hovory v pracovní dny od 6.15 do 16.00 hodin,
pro SMS – kdykoli

Šk. jídelna: 733 470 578

Mapa

Podrobné informace