Kriteria k zápisu

Vážení rodiče,

zápis dětí do Mateřské školy Velký Ořechov proběhne dne 5. května  2020 od 8 do 15,30 hodin, kdy bude rodičům dítěte předána evidovaná přihláška do MŠ.

Kompletně vyplněné a lékařsky potvrzené přihlášky budou přijímány zpět do 7. května 2020 během provozní doby MŠ. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději dne 1. června  2020 na webu MŠ a na nástěnce ve vstupní hale. 

Dítě musí být očkováno dle zákona a rodiče tuto skutečnost prokážou potvrzením lékaře.

Zákonný zástupce doloží trvalé bydliště občanským průkazem, bude provedena kontrola trvalého bydliště dítěte v evidenci občanů obce.

Zapsány mohou být děti, které které k 31.8. 2020 dosáhnou věku tří let. 

Vzhledem ke skutečnosti, že od 1. 9. 2020 bude mít mateřská škola  dle vyhlášky 14/2005 Sb. o mateřské škole  ve znění pozdějších předpisů a zejména zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů omezenou kapacitu na 64 dětí ze současných 76 dětí, budou při zápisu po projednání se zřizovatelem Obcí Velký Ořechov na školní rok 2020 - 2021 uplatňována následující kritéria přijetí dětí:

1. Děti, které budou ve školním roce 2020 -  2021 plnit povinné předškolní vzdělávání, tyto děti mají nárok na přednostní přijetí dle školského zákona.

2. Děti spádového území , tj. občané Velkého Ořechova a občané obce, která má s Velkým Ořechovem uzavřenu smlouvu o školském spádovém obvodu, které k 1. 9. 2020 dosáhnou věku tří let a starší, tyto děti mají dle výše uvedené vyhlášky nárok na přednostní přijetí.

3. Děti spádového území, tj. občané Velkého Ořechova a občané obce, která má s Velkým Ořechovem uzavřenou smlouvu o školském spádovém obvodu, které k 31. 8. 2020 dosáhnou věku dvou let a budou splňovat požadavky na vzdělávání podle rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Děti mladší tří let budou v případě volné kapacity mateřské školy přijímány dle data narození, tj. od nejdříve narozeného po nejpozději narozeného. Tyto děti nemají nárok na přijetí do MŠ, pokud není volná kapacita.

4. Děti občanů jiných obcí v případě, že bude volná kapacita mateřské školy. Tyto děti nemají nárok na přijetí do MŠ, pokud není volná kapacita, protože nejsou ze spádového území zřizovatele.

 

 

Omlouvání dětí

nemoc

Vážení rodiče,

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte volejte do 7:30 hodin.

Mobil: 739 88 70 73 - třída Berušky a Broučci
Mobil: 605 195 946 – třída Včelek

Více informací

Pro rodiče

Vážení rodiče,

po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka o uzavření  mateřské školy z důvodu epidemiologické situace v souvislosti s nárůstem rozšířeni COVID 19 na  území ČR od pátku 13. března 2020. Potvrzení o uzavření MŠ k žádosti o ošetřovné pro zaměstnavatele bude vydávat pí. ředitelka nebo pí. zástupkyně v pracovních dnech od 8 do 12 hodin. Informace o délce uzavření upřesníme v pátek 20. března 2020. 

S platností od 11.3. 2020 do odvolání je zrušen plavecký výcvik z důvodu uzavření škol.

 

Sdělení rodičům dětí Mateřské školy Velký Ořechov

a žáků Základní školy Velký Ořechov.

Zastupitelstvo obce Velký Ořechov rozhodlo o poskytnutí příspěvku na stravné ve výši 25,- Kč na osobu a den pro děti a žáky s trvalým pobytem na území obce Velký Ořechov. Dle vyhlášky o školním stravování nelze poskytovat dotované žákovské obědy, pokud neprobíhá výuka ve škole. Školní jídelna proto nabízí možnost pro děti a žáky vyzvednout po dobu uzavření škol oběd za plnou cenu, která činí 75,- Kč,

z toho dítě nebo žák uhradí 50,- Kč a obec doplatí 25,- Kč. Jídlo si budete moci vyzvednout od 10,45 do 12 hodin do jídlonosičů, případně sníst v jídelně. Gramáž potravin bude dle porcí pro cizí strávníky, tedy pro dospělé.

Služba začne fungovat v pondělí 16. března a bude zajištěna po dobu uzavření škol.

Pokud máte zájem o tuto službu, lze si objednat oběd e-mailem na adrese

jidelna @msorechov.cz nebo telefonicky na 733 470 578 a to den předem nebo ráno do 7,15 hodin. Nelze se přihlásit prostřednictvím současného žákovského účtu, ten slouží pouze pro běžné žákovké stravování. Protože jde o mimořádnou situaci, jídlo nebude vydáváno přes čipy a stravné se bude platit hotově v kanceláři ŠJ.

Případné další dotazy zodpoví vedoucí ŠJ pí. Čagánková.

 

 

 

Jídelníček

obed

Ve školní jídelně při MŠ se můžou stravovat i mimoškolní strávníci.Objednání obědu je nutné jeden den dopředu.

Školní jídelna také nabízí roznášku po Velkém Ořechově


Aktuální jidelníček

Kontakty

@mmsorechov@msorechov.cz

Mobil: 739 887 073 pro I. a II. třídu , 605 195 946 pro III. třídu, ředitelka 728 365 022 - neslouží k omlouvání dětí!

pro hovory v pracovní dny od 6.15 do 17.00 hodin,
pro SMS – kdykoli

Šk. jídelna: 733 470 578

Mapa

Podrobné informace