Informace k zavádění zabezpečení vstupu do MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že mateřská škola a její zřizovatel Obec Velký Ořechov jsou odpovědni za bezpečí dětí, bylo rozhodnuto o způsobu zabezpečení vstupu na základě metodického doporučení MŠMT ČR a to způsobem elektronického zabezpečení obou vstupů do MŠ. Rodiče jsou povinni toto rozhodnutí strpět, protože zajištění bezpečí dětí je v tomto případě nadřazeno jejich případnému nesouhlasu.

Plánujeme plné spuštění systému přibližně od druhé poloviny měsíce února.

Jelikož systém funguje na základě biometrických údajů oprávněných osob, tj. těch, kteří jsou pověřeni doprovodem dětí, což jsou především rodiče dětí, případně další osoby, které rodiče uvedli ve formuláři na začátku školního roku.

Jde o otisk prstu, který těmto osobám umožní vstup do zabezpečené MŠ v uvedených časech:

Ráno 6, 00 – 8,45 hodin, oběd 11.15 – 12,45, odpoledne 14,00 – 17,00 hodin.

Mimo tyto časy lze použít videotelefon pro příslušnou třídu, zde Vám paní učitelky po ověření kamerou a rozhovorem umožní vzdálené odemknutí.

V každém případě při vstupu vždy dbejte, aby s spolu s Vámi nevstupovala do dveří Vám neznámá cizí osoba.

Protože je nutno zavést oprávněné osoby do systému – tj. naskenovat a uložit otisk prstu oprávněné osoby a taky krátké zacvičení, bude třeba Vaší spolupráce.

V první fázi půjde o uložení otisků těch , kteří dítě vodí pravidelně, poté v případě zajmu může být  uložen  otisk i těm, kteří vodí dítě příležitostně, to není nutné, protože mohou použít videotelefon. Ředitelka školy, případně pověřená pí. učitelka bude tyto úkony provádět v níže určených dnech, počítejte s cca 10 minutami na naskenování otisku a vysvětlení fungování celého systému.

 

Pokud z různých důvodů nemůžete v těchto termínech, lze se individuálně dohodnout s pí. ředitelkou na jiném, oběma stranám vyhovujícím čase.

V případě, že se stane, že Váš otisk systém nepřijme např. u těžce pracujících, lze vydat na zálohu alternativní čip pro vstup do budovy. Za používání, ale i případné zneužití čipu nese jeho majitel plnou zodpovědnost. Při ztátě čipu je nutno tuto skutečnost NEPRODLENĚ hlásit školce, aby mohl být ihned zablokován a nedošlo k jeho zneužití cizí osobou. Čip  NESMÍ být zapůjčován osobám, které nejsou osobami pověřenými, tj. nejsou uvedeni na formuláři, podepsaném rodiči.

Garantujeme, že Váš otisk nemůže být zneužit, jelikož se jedná o tzv. heš, tedy je zašifrován. Neměli jste problém svěřit nám Vaše dítě, proto se nemusíte obávat ani o tento Váš biometrický údaj. Ihned po ukončení docházky Vašeho dítěte do MŠ bude smazán.

Vážení rodiče, protože v budově je velký pohyb osob, máme za to, že jsme našli pokud možno optimální systém zabezpečení tříd a Vašich dětí v nich.

Bez Vašeho pochopení nelze zcela zamezit nečekaným a nežádoucím událostem. Jde opravdu pouze o zdraví a bezpečnost dětí.

Těším se na spolupráci a případné dotazy ráda zodpovím.

                                                  Mgr. Alena Maňásková, ředitelka školy

Omlouvání dětí

Vážení rodiče,

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte volejte do 7:00 hodin. Stravování na daný den si musíte v systému strava.cz odhlásit sami, pí. učitelky nemají přístup do vašeho účtu.

Mobil: 739 88 70 73 - třída Berušky a Broučci
Mobil: 605 195 946 – třída Včelek

Pro rodiče

 

 

 

 

Předběžné informace k zápisu do školky: proběhne v úterý 7. května 2024 od 8 do 16 hodin, kdy rodiče obdrží evidovanou přihlášku,

lze si prohlédnout i prostory školky. Pro rodiče přijatých dětí a nové děti se uskuteční během června informační schůzka a odpoledne 

s hračkami. Termín bude včas zveřejněn.

 

 

 

 

 

Jídelníček

Ve školní jídelně při MŠ se můžou stravovat i mimoškolní strávníci.Objednání obědu je nutné jeden den dopředu.

Školní jídelna také nabízí roznášku po Velkém Ořechově. Jídelníček se zobrazí každému strávníkovi na jeho stravovacím účtu na www.strava.cz po zadání přihlašovacích údajů- Přihlášku ke stravovování lze obdržet v kanceláři ŠJ. V současné době nepřihlašujeme nové cizí strávníky, pouze děti, žáky a zaměstnance škol. Důvodem je naplnění kapacity jídelny.

Kontakty

email: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pro I. a II. třídu
Mobil: 739 887 073

pro III. třídu
605 195 946

ředitelka
728 365 022 - neslouží k omlouvání dětí!

pro hovory v pracovní dny od 5.45 do 16.45 hodin, pro SMS – kdykoli

Šk. jídelna: 733 470 578