Kriteria k zápisu

Vážení rodiče,

zápis dětí do Mateřské školy Velký Ořechov proběhne dne 5. května 2020 bez účasti dětí  a zákonných zástupců . Přihlášky jsou k dispozici na www.msorechov.cz nebo k vyzvednutí před vstupem do mateřské školy.

Kompletně vyplněné a přihlášky s čestným prohlášením o očkování dítěte v souladu se zákonem a kopií očkovacího průkazu a rodného listu budou přijímány zpět do 7. května 2020 do 16 hodin vhozením do schránky v přízemí MŠ, do datové schránky školy w7gk3t5 nebo e-mailem s elektronickým podpisem zákonných zástupců na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Nelze pouze pouhý sken s podpisem.  Pořadí došlé přihlášky nemá vliv na přijetí. Přihlášky došlé po tomto termínu nebudou akceptovány. Přihláška musí obsahovat všechny požadované dokumenty: kopii očkovacího průkazu dítěte, čestné prohlášení o očkování v souladu se zákonem, kopii rodného listu dítěte a kopii občanského průkazu zákonného zástupce. Zákonnému zástupci bude na uvedenou e-mailovou adresu zasláno registrační číslo přihlášky, pod kterým bude zveřejněn výsledek příjímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději dne 1. června  2020 na webu MŠ a na nástěnce ve vstupní hale. 

Podrobnosti jsou uvedeny v odkazu na dokumentu Informace MŠMT k zápisu pod tímto textem.

 

Zákonný zástupce doloží trvalé bydliště kopií občanského průkazu, bude provedena kontrola trvalého bydliště dítěte v evidenci občanů obce.

Zapsány mohou být děti, které které k 31.8. 2020 dosáhnou věku tří let. 

Vzhledem ke skutečnosti, že od 1. 9. 2020 bude mít mateřská škola  dle vyhlášky 14/2005 Sb. o mateřské škole  ve znění pozdějších předpisů a zejména zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů omezenou kapacitu na 64 dětí ze současných 76 dětí, budou při zápisu po projednání se zřizovatelem Obcí Velký Ořechov na školní rok 2020 - 2021 uplatňována následující kritéria přijetí dětí:

  1. Děti, které budou ve školním roce 2020 -  2021 plnit povinné předškolní vzdělávání, tyto děti mají nárok na přednostní přijetí dle školského zákona.
  2. Děti spádového území , tj. občané Velkého Ořechova a občané obce, která má s Velkým Ořechovem uzavřenu smlouvu o školském spádovém obvodu, které k 1. 9. 2020 dosáhnou věku tří let a starší, tyto děti mají dle výše uvedené vyhlášky nárok na přednostní přijetí, při naplnění kapacity budou děti přijímány dle data narození od nejstaršího po nejmladší.
  3. Děti spádového území, tj. občané Velkého Ořechova a občané obce, která má s Velkým Ořechovem uzavřenou smlouvu o školském spádovém obvodu, které k 31. 8. 2020 dosáhnou věku dvou let a budou splňovat požadavky na vzdělávání podle rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Děti mladší tří let budou v případě volné kapacity mateřské školy přijímány dle data narození, tj. od nejdříve narozeného po nejpozději narozeného. Tyto děti nemají nárok na přijetí do MŠ, pokud není volná kapacita.
  4. Děti občanů jiných obcí v případě, že bude volná kapacita mateřské školy. Tyto děti nemají nárok na přijetí do MŠ, pokud není volná kapacita, protože nejsou ze spádového území zřizovatele.

Omlouvání dětí

Vážení rodiče,

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte volejte do 7:30 hodin.

Mobil: 739 88 70 73 - třída Berušky a Broučci
Mobil: 605 195 946 – třída Včelek

Pro rodiče

Potvrzení k daňovým účelům o úhradě školkovného v roce 2020 obdržíte u třídních učitelek od 20. 1. 2021 proti podpisu. Pečlivě uschovejte, duplikáty nemohou být vystaveny.

 

Od ledna 2021 je kancelář vedoucí školní jídelny pí. Čagánkové přemístěna do suterénu hospodářského traktu a je do ní přístup z parkoviště před školkou bílými vraty.

 

 Prosíme rodiče, aby respektovali skutečnost, že do školky patří pouze zcela zdravé děti a v případě i mírných potíží si ponechali děti doma a nepřiváděli je do kolektivu, kde je ohroženo zdraví ostatních dětí i pracovnic školy. 

 

Jídelníček

Ve školní jídelně při MŠ se můžou stravovat i mimoškolní strávníci.Objednání obědu je nutné jeden den dopředu.

Školní jídelna také nabízí roznášku po Velkém Ořechově

Kontakty

email: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pro I. a II. třídu
Mobil: 739 887 073

pro III. třídu
605 195 946

ředitelka
728 365 022 - neslouží k omlouvání dětí!

pro hovory v pracovní dny od 6.15 do 17.00 hodin, pro SMS – kdykoli

Šk. jídelna: 733 470 578